Hungarian - Casey's Diversity

A sokszínű Casey

 

A Tanács tiszteli a polgárokat

Casey városa elismeri, hogy minden emberi lény tiszteletet érdemel. Megfogadjuk, hogy ezt az üzenetet közvetítjük közösségünk felé. Felszólalunk a gyűlölet és az intolerancia ellen, ha ilyen jelenségekkel találkozunk Casey-ben vagy másutt a közösségben. Reményt adunk minden megfélemlített fiatalnak, tudatjuk velük, hogy Casey városa rendületlenül dolgozik egy jobb jövő megteremtéséért.

 

Elismerjük az őslakosok érdemeit

 

”Casey városa tudomásul veszi, hogy a Bunurong és a Wurundjeri nép ősi földjén élünk, és tisztelettel adózunk e törzsek minden egykori és mai vezetőjének.”

 

Miért tett a Tanács elismerő nyilatkozatot?

Az elismerő nyilatkozattal jelezzük, hogy nagyra értékeljük az őslakosokat, akik ennek a földnek és vizeinek az eredeti tulajdonosai és gondviselői; ez is egy lépés a megbékéléshez vezető úton.

 

Ausztrál állampolgárság

Casey városa rendszeresen tart állampolgársági ünnepélyeket a Bevándorlásügyi és Állampolgársági Minisztériummal karöltve.

 

A vallások sokféleségéről szóló nyilatkozat

A Vallások Casey-i Hálózatának (Casey Multifaith Network) egy képviselője minden tanácsülés előtt felolvassa a következő nyilatkozatot

 

“Ezúton tolmácsoljuk a Vallások Casey-i Hálózatának üdvözletét a tanács tagjainak és Casey város lakóinak.

 

A Vallások Casey-i Hálózata több vallás és hit közös képviselete, amely felvállalja, hogy együttes munkával elfogadtatja a közösséggel a béke, harmónia és egyetértés értékeit.

 

Hiszünk az általános emberi méltóságban. Ezért védelmezzük minden vallásos és hívő embernek a saját vallása gyakorláshoz és hite terjesztéséhez fűződő jogát.

 

Tiszteljük és elfogadjuk minden embernek a saját választott meggyőződése megvallásához való jogát. A felelős állampolgári szerepvállalás, tisztelet és barátság értékeit példaként állító együttes fellépés és oktatás révén hirdetjük a közösségben a megértést és a kölcsönös bizalmat, és támogatjuk a Tanácsnak a Casey közösségeinek megerősítésére, valamint a sokféleség értékeinek népszerűsítésére és elismertetésére irányuló erőfeszítéseit.”

 

A Nyilatkozattal és a Vallások Casey-i Hálózatával kapcsolatos további tájékoztatásért írjon Ms Pam Mamouney-nak, a Vallások Casey-i Hálózata vezetőjének a pam.mamouney@gmail.com címen.

 

Ha szeretne többet megtudni a Tanács szolgáltatásairól és programjairól, munkaidőben 8 és 18 óra között hívja fel a Fordító- és Tolmácsszolgálatot (Translating and Interpreting Services, TIS) a 131 450 telefonszámon, és kérje, hogy kapcsolják Önnek Casey városát a 9705 5200 számon.