Dari - Your Council

شورای شهر (کانسیل) شما

 

شاروالی کیسی (City of Casey) متعهد به چاره جویی و مساعدت در زمینه ی تمام مشکلاتی است که در یک جامعه ی در حال رشد و زنده پیش می آید.  ما علاقمندیم که در تمام اوقات در دسترس و مفید باشیم. ما به شما در کیسی (Casey) خیر مقدم می گوییم.

 

جلسات شورا: از ورود مردم عادی در جلسات شورا پیشباز می شود.  مگر در مواردی که به غیر از این آگهی شود، جلسات شورا در اولین و سومین سه شنبه در هر ماه از ساعت 6:30 شب در عمارت شورا واقع در Magid Drive, Narre Warren برگزار می شود.

 

 

مراکز خدمت به مراجعین:

شاروالی کیسی (City of Casey) دارای سه مرکز خدمت  به مراجعین می باشد:

 

Narre Warren (نار وارن)

Magid Drive

(از ساعت 8 صبح تا 6 پیشین، دو شنبه تا جمعه)

 

Narre Warren South (نار وارن ساوت)

Shop 8, Amberly Park Shopping Centre

101 Seebeck Drive

(از ساعت 9 صبح تا 5 پیشین، دو شنبه تا جمعه، 9 صبح تا 12 ظهر روزهای شنبه)

 

Cranbourne (کرنبرن)

Centro Cranbourne

High Street

(از ساعت 9 صبح تا 5 پیشین، دو شنبه تا جمعه، 9 صبح تا 12 ظهر روزهای شنبه)

 

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.