Dari - Health and Wellbeing

صحت و جان جوری

 

خدمات به اطفال

بخش خدمات خانواده و اطفال خدمات گسترده ای را برای اطفال، والدین و خانواده هائی که در شاروالی کیسی زندگی، کار، و تحصیل می کنند یا ارتباط مستحکم دیگری با این شاروالی دارند فراهم می کند. بخش خدمات خانواده و اطفال شاروالی کیسی بهتر شدن صحت، جان جوری و انکشاف  همه ی اطفال در کیسی را هدف خود قرار داده است.

 

امنیت اطفال

در ویکتوریا، بیش از 100 طفل هر روز به علت افگار شدن به بخش ضرورت های عاجل طبی مراجعه می کنند.  در ویکتوریا، افگار شدن های غیر عمد مهمترین علت مرگ و دلیل عمده ی بستری شدن و مراجعه ی اطفال به بخش ضرورت های عاجل در شفاخانه ها است. 

اگر خوش دارید که هرماه خبرنامه امنیت اطفال برایتان روانه شود یا یک سی دی (CD) محتوی خانه امنیت مجازی (Virtual Safety House) را دریافت کنید، لطفا با شاروالی کیسی، بخش خدمت به مراجین نمبر 9705 5200 تماس بگیرید.

 

 

مواظبت روزانه ی طفل در خانواده (Family Day Care)

مواظبت روزانه ی طفل در خانواده یک خدمت مهد کودک خانگی است.

  • تعلیم دهندگان مهد کودک را در خانه ی خود برپا می دارند که باید از لحاظ قانونی استنداردها و مقررات لازم برای امنیت (طفل) را داشته باشند.
  • اطفال سنین بین 0 - 12 ساله راه های مختلفی را برای مواظبت دارند که بشمول مواظبت پیش و پس از کودکستان و مکتب و همچنین مواظبت در تمام طول روز می باشد.
  • محل های گروپ های بازی (play group) هم در سراسر شاروالی وجود دارد که در این محل ها تعلیم دهندگان و اطفال تحت مواظبت آنان می توانند از آن محل ها استفاده کنند.
  • کارمندان شاروالی بطور مرتب از خانه ها دیدن، و آنها را آموزش داده و نظارت می کنند.

 

 

واکسین کردن (وقایه)

شورا (کانسیل) پروگرام مجانی و جامعی برای واکسین کردن دارد  که توسط نرس های رسمی بر طبق جدول زمانی وقایه ی ملی (National Immunisation Program) انجام می شود.

 

جلسات برای واکسین کردن اطفال، هر ماه به استثنای روزهای رخصت، در گستره ای از محل ها برگزار می شود.  والدین باید آگاهانه واکسین کردن طفل خود را اجازه دهند و با نرس مادر و طفل قبل از واکسین کردن صحبت کنند.

 

ورق های معلوماتی به لسان انگلیسی و سایر السنه، راجع به واکسین ها یی که بر طبق جدول زمانی وقایه ی ملی داده می شود را می توان از وزارت صحت عامه ویکتوریا (Victorian Department of Health÷) تیلفون 1300 253 942  [این تیلفون در سراسر ویکتوریا رایگان است مگر اینکه با موبایل زنگ زده شود] گرفت. نمبر تیلفون برای کسانی که از خارج استرالیا، از ایالتی دیگر و یا با موبایل زنگ می زنند: (+61 3) 9096 9000

 

 

استحقاق

برای اینکه استحقاق دریافت واکسین مجانی داشته باشند مراجعین باید شرایط زیر را داشته باشند:

1.   کارت مدیکر و یا شایستگی دریافت کارت مدیگر را داشته باشند و همه ی پناهجویان؛

2.   تبعه استرالیا باشند؛

3.   وبزه ی دائمی داشته یا برای ویزه دائمی تقاضا کرده باشند.

 


 

از خارج آمده اید؟

اگر در شاروالی کیسی بود و باش دارید، و نو از خارج از استرالیا آمده اید، اطفال شما ممکن است محتاج واکسین های جبرانی باشند تا یقین حاصل شود که با پروگرام وقایه ی ملی (National Immunisation Program) کاملا مصونیت پیدا کرده اند.

قبل از مراجعه به جلسه واکسین کردن در شاروالی از شما می خواهیم که از قبل وقت ملاقاتی را با کارمندان خدمات وقایه ی ما معین کنید تا سوابق واکسین کردن طفل شما بررسی شود.  لطفا با خدمات ترجمانی تجریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 تماس بگیردید و از آنها بخواهید تماس شما را با واحد صحت محیطی شورا (Council's Environmental Health Unit) نمبر 9705 5200  برقرار نمایند.

 

 

 

متعلمین و محصلین بین المللی

باشندگان شاروالی کیسی که از خارج از استرالیا به حیث متعلمین یا محصلین بین المللی آمده اند نمی توانند به واکسین رایگان شاروالی دسترسی پیدا کنند.  باشندگانی که ویزه تحصیلی (Student Visas) دارند باید با داکتر عمومی خودشان تماس بکیرند و راجع به موضوع واکسین کردن با او صحبت کنند.

 

 

کودکستان

شاروالی کیسی به اطفال و خانواده های آنان پروگرام کودکستان با کیفیت بالا ارائه می نماید . در کیسی 43 کودکستان موجود است، 39 کودکستان از آنها توسط شورا (کانسیل) اداره می شود. نام نویسی برای کودکستان توسط شورا (کانسیل) هماهنگ می شود و اطمینان حاصل می شود تا هر طفل که در این شاروالی بود و باش دارد دست کم یک سال را در کودکستان بگذراند

 

 

صحت مادر و طفل (Maternal and Child Health)

خدمات صحت مادر و طفل شورا در 27 محل در شاروالی ارائه می شود. این خدمت برای همه فامیل هایی که اولادی از بدو تولد تا شش ساله دارند رایگان است. کارمندان خدمات صحت مادر و طفل همه نرس ها و  قابله های رسمی هستند که در زمینه صحت طفل و خانواده تحصیل کرده اند.همچنین شما می توانید 24 ساعت شبانه روز از خدمات صحت مادر و طفل نمبر 13 22 29 مشوره بخواهید. ترجمان هم در دسترس می باشد.

 

 

گروپ بازی (Playgroups)

اشتراک کردن در یک گروپ بازی  برای اطفال و فامیل های آنان مزیت هایی دارد. تیم هماهنگ کننده ی پلی گروپ (Playgroup Co-ordination Team) می تواند به شما کمک کند عضو یک پلی گروپ مناسب  شوید یا برای جامعه ی خودتان یک پلی گروپ تأسیس کنید.

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.