Polish - Services for Older People

Usługi dla osób starszych

 

 

Program Pozytywnego Starzenia Się w Casey

Program Pozytywnego Starzenia Się w Casey (Ageing Positively in Casey Program), wspólnie z lokalnymi grupami środowiskowymi i organizacjami, zapewnia szereg zajęć i wydarzeń dla starszych mieszkańców. W październiku City of Casey obchodzi Wiktoriański Tydzień Seniora (Victorian Seniors Week), organizując coroczny festiwal pod nazwą Ageing Positively in Casey Festival.

 

Opieka środowiskowa

Rada Casey oferuje szereg usług dla osób starszych słabego zdrowia oraz osób niepełnosprawnych, w celu pomocy im w prowadzeniu samodzielnego życia w ich własnych domach i w środowisku. Usługi te obejmują opiekę domową, opiekę osobistą, opiekę zastępczą, zajęcia w ośrodku i środowisku, drobne naprawy domowe oraz transport. Dostępne są również usługi dla opiekunów. W celu uzyskania informacji na temat uprawnień do korzystania z tych usług, należy skontaktować się z Community Care pod numerem 9705 5200.

 

 

Zajęcia dla seniorów

W Casey istnieje wiele grup seniorów, a ich dane kontaktowe można znaleźć w Community Directory na stronie internetowej Rady. Gdybyś chciał założyć nową grupę seniorów, Active Seniors Officer Rady może pomóc ci pod numerem 9705 5200.

 

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług i programów Rady, prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 131 450 i poprosić o połączenie cię z City of Casey pod numerem 9705 5200 w czasie godzin pracy od  8.00 do 18.00.