Polish - Health and Wellbeing

Zdrowie i dobre samopoczucie

 

Usługi dla dzieci

Departament Usług Dla Rodzin i Dzieci (Family and Children's Services Department) oferuje szeroki zakres usług dla dzieci, rodziców i rodzin, które mieszkają, pracują i uczą się, lub mają inny silny związek z City of Casey.  Departament Usług Dla Rodzin i Dzieci Rady Casey, stawia sobie za cel poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rozwój wszystkich dzieci w Casey.

 

Bezpieczeństwo dzieci

W Wiktorii, ponad 100 dzieci dziennie zgłasza się na pogotowie ze względu na obrażenia ciała. Nieumyślne uszkodzenie ciała jest główną przyczyną zgonów i powodem przyjęć dzieci do szpitala i na ostry dyżur w Wiktorii.

Gdybyś chciał otrzymywać miesięczny biuletyn poświęcony bezpieczeństwu dzieci, albo CD przedstawiające Virtual Safety House, prosimy skontaktować się z City of Casey Customer Service pod numerem 9705 5200.

 

 

Rodzinna Opieka Dzienna

Rodzinna Opieka Dzienna (Family Day Care) jest usługą polegającą na opiece nad dziećmi w domu.

  • Wychowawcy oferują opiekę nad dziećmi w ich domach po spełnieniu wymagań standardów bezpieczeństwa i wskazówek.
  • Dzieci w wieku od 0 do 12 lat otrzymują różnorodne opcje opieki, w tym opiekę przed- i po-przedszkolną, po szkole, oraz opiekę całodzienną.
  • Zajęcia grupowe dla wychowawców i dzieci pod ich opieką, prowadzone są w różnych punktach miasta.
  • Pracownicy odbywają regularne wizyty w domach, oraz prowadzą szkolenia nadzór. 

 

 

Szczepienia

Rada oferuje bezpłatny, ogólnodostępny program szczepień prowadzony przez dyplomowane pielęgniarki zgodnie z Krajowym Programem Szczepień (National Immunisation Program).

 

Sesje dla dzieci odbywają się każdego miesiąca w różnych miejscach, z wyjątkiem świąt państwowych. Przed przystąpieniem do szczepień, rodzice powinni udzielić przemyślanej zgody i porozmawiać z pielęgniarką Służby Zdrowia Matki i Dziecka.

 

Wielojęzyczne arkusze informacyjne na temat szczepień dokonywanych zgodnie z Krajowym Programem Szczepień dostępne są w wiktoriańskim Departamencie Zdrowia (Victorian Department of Health) pod numerem 1300 253 942 [bezpłatne rozmowy lokalne w ramach Wiktorii, z wyjątkiem telefonów komórkowych]. Numer dla rozmów z zagranicy, z innego stanu i z telefonów komórkowych: (+61 3) 9096 9000.

 

 

Kryteria ubiegania się

Po to, by móc ubiegać się o udział w bezpłatnym programie szczepień, klienci muszą spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać kartę Medicare lub mieć prawo do karty Medicare, albo starać się o azyl
  2. Posiadać obywatelstwo australijskie
  3. Posiadać wizę stałego pobytu lub wystąpić o wizę stałego pobytu.

 

Przybysze z zagranicy

Jeżeli jesteś mieszkańcem Casey i niedawno przyjechałeś z zagranicy, jest niewykluczone, że twoje dzieci będą musiały otrzymać uzupełniające szczepienia, by mieć pewność, że są całkowicie zaszczepione zgodnie z Krajowym Programem Szczepień.

 

Przed przybyciem na sesję szczepień Rady, powinieneś umówić się na wizytę z naszym pracownikiem służby szczepień w celu zweryfikowania wpisów do książeczki szczepień twojego dziecka. Prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 131 450 i poprosić o połączenie z Environmental Health Unit Rady pod numerem 9705 5200.

 

 

Studenci zagraniczni

Mieszkańcy Casey, którzy przybyli z zagranicy i przebywają w Australii jako studenci zagraniczni, nie mają dostępu do bezpłatnego programu szczepień. Mieszkańcy na wizach studenckich muszą skontaktować się z lekarzem ogólnym, by porozmawiać o szczepieniach.

 

 

Przedszkola

Rada Casey zapewnia wysokiej jakości programy przedszkolne dla dzieci i rodzin. Na terenie Casey znajdują się 43 przedszkola, z których 39 prowadzone jest przez Radę. Zapisy do przedszkoli koordynowane są przez Radę, zapewniając możliwość skorzystania z jednorocznej opieki przedszkolnej przez każde dziecko mieszkające na terenie Casey.

 

 

Zdrowie matki i dziecka

Służba Zdrowia Matki i Dziecka (Maternal and Child Health Service) Rady posiada 27 oddziałów na terenie Casey. Oferuje ona bezpłatne usługi dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku do sześciu lat. Pracownicy Służby Zdrowia Matki i Dziecka są dyplomowanymi pielęgniarkami i położnymi ze specjalnymi kwalifikacjami w dziedzinie zdrowia rodzinnego i dziecka. Możesz otrzymać 24-godzinną poradę ze strony Służby Zdrowia Matki i Dziecka dzwoniąc pod numer 13 22 29. Dostępni są tłumacze ustni.

 

 

Zajęcia grupowe

Uczestnictwo w zajęciach grupowych przynosi korzyści dzieciom i ich rodzinom. Zespół Koordynacyjny Zajęć Grupowych (Playgroup Co-ordination Team) może ci pomóc przyłączyć się do odpowiedniej grupy lub utworzyć grupę dla twojej własnej społeczności.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług i programów Rady, prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 131 450 i poprosić o połączenie z City of Casey pod numerem 9705 5200 w czasie godzin pracy od  8.00 do 18.00.