Polish - Services for People with Disabilities

Usługi dla osób niepełnosprawnych

 

Rada Casey zobowiązuje się zapewniać dostępne i otwarte usługi dla osób niepełnosprawnych tak, aby byli traktowani na zasadzie równości i mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

 

Rada oferuje wiele usług pomocy dla osób niepełnosprawnych. Należą do nich:

 

  • Opieka Środowiskowa (Community Care) – Opieka Osobista, Opieka Domowa, Opieka Zastępcza, Wsparcie Towarzyskie, Dostawy Posiłków Do domu (Meals on Wheels) oraz transport zapewniany przez wolontariuszy
  • Access All Abilities (AAA) – Program, który rozwija i popiera różnorodny zakres sportów i rekreacji
  • Enhancing Vacation Care – zapewnia możliwości uczestnictwa w szkolnym programie wakacyjnym.

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług i programów Rady, prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 131 450 i poprosić o połączenie z City of Casey pod numerem 9705 5200 w czasie godzin pracy od  8.00 do 18.00.