Polish - Casey's Diversity

Różnorodność Casey

 

Zobowiązanie Rady do poszanowania

Rada Casey uznaje, że każdy zasługuje na szacunek za to, kim jest. Przyrzekamy głosić to posłanie w twojej społeczności. Opowiadamy się przeciwko nienawiści i nietolerancji, gdziekolwiek ją dostrzeżemy, zarówno w Casey, jak i w szerszej społeczności. Dajemy nadzieję wszystkim zastraszanym młodym ludziom, upewniając ich, że Rada Casey będzie pracować nad zapewnieniem im lepszej przyszłości.

 

Uznanie społeczności aborygeńskiej

 

“Rada Casey uznaje, że znajdujemy się na tradycyjnej ziemi ludów Bunurong i Wurundjeri i składa uszanowanie całej starszyźnie – dawnej i obecnej”.

 

Dlaczego Rada posiada Oświadczenie o Uznaniu?

Oświadczenie o Uznaniu stwierdza, że doceniamy znaczenie ludności aborygeńskiej, jako pierwotnych właścicieli i opiekunów tej ziemi i wód, i jest to jeden z kroków na drodze do pojednania.

 

Obywatelstwo australijskie

Rada Casey organizuje regularnie uroczystości nadania obywatelstwa z ramienia Departamentu Imigracji i Obywatelstwa.

 

Oświadczenie Multifaith

Przed każdym zebraniem Rady, przedstawiciel Casey Multifaith Network odczytuje następujące oświadczenie:

 

„Niesiemy Radnym oraz ludziom Casey pozdrowienia od Casey Multifaith Network.

 

Casey Multifaith Network jest wspólnym przedstawicielstwem różnych religii i wyznań, zobowiązującym się do wspólnej pracy dla promowania pokoju, harmonii i zrozumienia w społeczności.

 

Wierzymy w godność całej ludzkości. Dlatego bronimy praw wszystkich wyznawców religii i wyznań do praktykowania ich religii oraz do promowania swojej wiary.

 

Respektujemy i honorujemy prawa innych do podtrzymywania swoich przekonań religijnych. Będziemy wzorować odpowiedzialne partnerstwo, poszanowanie i przyjaźnie przez wspólne działanie i nauczanie, które promuje zrozumienie i zaufanie w ramach społeczności, a także popieramy Radę w umacnianiu społeczności Casey i w promowaniu i respektowaniu różnorodności”.

 

Po więcej informacji na temat Oświadczenia oraz Casey MultiFaith Network, prosimy skontaktować się z panią Pam Mamouney, Przewodniczącą Casey Multifaith Network pod adresem  pam.mamouney@gmail.com

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług i programów Rady, prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 131 450 i poprosić o połączenie z City of Casey pod numerem 9705 5200 w czasie godzin pracy od  8.00 do 18.00.